EFFEKT

50% effekt.

75% effekt.

100% effekt.

Bilderna ovan visar hur effekten blir av en Foton LED-panel vid de tre styrkorna. På reflektionen i skålen mitt på bordet ser man att ljuset av taklampan blir svagare när effekten på LED-panelen höjs. Detta då hela rummet ljusas upp så pass kraftigt att taklampan inte längre framträder lika mycket.