ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNT

Följande villkor gäller samtliga beställningar som görs hos Lightronic AB med organisationsnummer 556251-5907 (vilka äger och förvaltar Foton), på Fotons webbplats eller via digitala enheter (gemensamt kallade ”fotonled.se”).

Genom att använda fotonled.se och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått dessa innan du gör din beställning.

Beställningar kan göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap samt företag.

Att produkter tillhandahålls på fotonled.se vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi reserverar oss för eventuella fel vad gäller t.ex. priser, måttangivelser och lagersaldon.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att avisera det på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på fotonled.se vid den tidpunkt då du gör din beställning.

Foton strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. För att det skall vara möjligt behöver vi säkerställa att tjänsten används på ett icke skadligt vis. Vid användning av denna webbplats förstår och godkänner du att inte publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster. Du agerar inte heller på ett sätt eller använder en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller ha glädje av fotonled.se, eller som påverkar webbplatsens säkerhet. Vidare använder du inte heller någon enhet eller försöker använda någon sökmotor, programvara, verktyg eller annan enhet (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner eventuella konton.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls.

FÄRGER OCH FORMER

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive former och färger. Färger du ser på fotonled.se är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

PRISER

De priser som anges på fotonled.se är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms), och exklusive fraktkostnad. Om mervärdesskatten (momsen) ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser.

BESTÄLLNING/ UPPRÄTTANDE AV AVTAL

Du kan göra dina beställningar via fotonled.se, via mail eller per telefon.

När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer en våra medarbetare att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

BETALNING VIA PAYSON

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel.

Vi erbjuder även betalsättet “PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige. Om köp med “PaysonFaktura” inte godkänns, vänligen kontrollera att ni uppgett er personliga information korrekt och försök sedan igen alternativt välj ett annat betalsätt.

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar Payson en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Payson debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson AB och Lightronic AB förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

VÅRT ANSVAR

Inget i dessa villkor utesluter eller begränsar Fotons ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

Foton tar ansvar för eventuella personskador eller dödsfall som orsakas genom vårdslöshet från vår eller våra medarbetares sida. Vi utesluter inte vårt ansvar för felaktig information som vi medvetet lämnat vid ingående av avtal, vare sig sådan information ges av våra medarbetare. Om vi bryter mot dessa villkor förutsätter skadeståndsskyldighet att förlusterna är en rimligen förutsebar konsekvens därav.

Foton ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på fotonled.se är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

Om du har problem med en produkt som du har köpt från oss och inte har kunnat lösa tvisten med oss, kan du skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen).

ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/odr.

PERSONUPPGIFTER

Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Detta samtycke ger du vid ditt köp. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår hemsida kommer att behandlas av Lightronic AB i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syftet att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. Lightronic AB kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

ÖVERLÅTELSE

Foton förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

KLAUSULERS GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på fotonled.se, tillhör Lightronic AB. All användning av fotonled.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Foton.

FRÅGOR

Har du frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta oss.

KONTAKT

Kontaktinformation: Foton Kundtjänst
E-post: info [at] fotonled.se

Telefon: 010-7080 440

BOLAGSINFORMATION

Lightronic AB är registrerat med säte i Stockholm.
Registrerat kontor: Sönderborgsgatan 2, 195 30 Märsta
Organisationsnummer: 556251-5907
Momsregistreringsnummer: SE556251590701

Sidan uppdaterades 2017-11-20.